Cập Nhật


Thông báo về các bản cập nhật của TaGiVi:

  • Ngày 06/06/2021: Bảo trì và nâng cấp hệ thống
  • Ngày 01/06/2021: Bảo trì và nâng cấp hệ thống
  • Ngày 05/05/2021: Cập nhật Bộ nhận diện thương hiệu mới
  • Ngày 01/04/2021: Cập nhật thêm domain contest.tagivi.com
  • Ngày 30/03/2021: Bảo trì và nâng cấp hệ thống
  • Ngày 25/03/2021: Cập nhật thêm domain m.tagivi.com
  • Ngày 21/03/2021: Cập nhật thêm domain blog.tagivi.com
  • Ngày 15/03/2021: Bảo trì và nâng cấp hệ thống
  • Ngày 07/03/2021: Bảo trì và nâng cấp hệ thống
  • Ngày 03/03/2021: Nền tảng bắt đầu hoạt động

Cám ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng TaGiVi!